Hygieeninen konsultointikeskus

Elinkeinoministeriön 8.7.2010 annetun asetuksen 4 §: n poikkeuksen mukaan työturvallisuuden ja työhygienian vähimmäisvaatimuksissa, jotka liittyvät räjähdysvaarallisessa ympäristössä tapahtuvan kokouksen helppouteen, meidän on kehitettävä räjähdysvaara. Valtion tarkastuslaitos on viranomaisen jäsen, joka tarkistaa räjähdysriskien arvioinnin valmistelun ja oikeellisuuden.

Syttyvien aineiden, pölyjen, kaasujen tai niiden seosten käyttöön liittyvät vaarat lisäävät huomattavasti räjähdyksen todennäköisyyttä prosessilaitoksissa. Kaikissa tapauksissa, mikäli se on mahdollista, on estettävä räjähdysvaarallinen ympäristö. Ensimmäinen askel räjähdysriskin arvioinnissa ja yksi tärkeimmistä on määrittää, voiko vaarallinen räjähdyskelpoinen ilmapiiri kulkea tietyissä olosuhteissa. Jos tällainen mahdollisuus on, se on määritettävä, tai se voidaan saada sytyttämään. Edellä mainittu arviointiprosessi ei ole ehdottomasti yleinen, vaan sen täytyy myös joutua itsenäisiin asioihin jo jonkin aikaa. Alustava riskianalyysi on tehtävä kaikille työprosesseille tai tuotantoprosesseille. Räjähdysriskiä arvioitaessa tarkastelemme yleensä työvälineitä, käytettyjä aineita, rakennusten ominaisuuksia sekä kirjan ja tuotantoprosessien olosuhteita.Tällaisia tutkimuksia hoitaa paljon yrityksiä, joilla on nykyinen yhdistelmä. Räjähdysriskianalyysin kustannuksia säännellään kaikissa tapauksissa erikseen, ja se haluaa muun muassa laitoksen ominaisuudet, eli tilan, huoneiden lukumäärän tai laitoksen, nopean ja paloturvallisuuden analyysit, toteutetun toiminnan profiilin ominaisuudet ja lisäksi palavien aineiden määrän, joita he voivat tehdä räjähdysvaara. Meillä on valinnanvaraa ja monia mahdollisuuksia, joilla arviointisi tai laadintasi voidaan koota venäjäksi, saksaksi, ranskaksi tai englanniksi.