Vaara alue maaraykset

ATEX-direktiivi (Atmosphères Explosibles, joka tunnetaan myös nimellä 94/9 / EY, on ehdottomasti Euroopan unioni, joka määrittelee räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen tuotteiden olennaiset vaatimukset. Suurin osa kivihiilikaivoksissa käytetyistä koneista ja laitteista kykenee räjähtämään metaania ja hiiltä, ja ATEX-direktiiviä sovelletaan työkaluihin ja suojamenetelmiin, joita on tarkoitus käyttää räjähdysvaarassa olevilla alueilla. Viime aikoihin asti yhden Euroopan unionin turvallisuusmääräykset jaettiin keskenään, mikä vaikeutti tavaroiden vaihtoa jäsenvaltioiden välillä.Tästä näkökulmasta luotiin yhtenäinen ATEX-direktiivi, joka yhdisti nykyiset säännöt ja helpotti suuresti tavaroiden liikkumista Euroopan ryhmässä. Rooman sopimuksen 100 a artiklan määräysten täytäntöönpanossa ATEX-direktiivin tärkein kohta on jakaa vapaata tavaravirtaa, joka takaa korkean räjähdyssuojan. Mitä tulee laitteeseen, joka on tarkoitettu räjähdyksen uhkaamille alueille, Euroopan parlamentti ja avoin Euroopan unioni antoivat 23. maaliskuuta 1994 ATEX-direktiivin 94/9 / EY, joka otettiin käyttöön 1. heinäkuuta 2003. Lisäksi direktiivi 1999/92 / EY ATEX137 (jota kutsutaan myös ATEX-KÄYTTÄJÄLLE hyväksyttiin 16. joulukuuta 1999, ja siinä viitataan taustalla olevien toimintojen turvallisuutta koskeviin vähimmäisvaatimuksiin, joissa on olemassa räjähdysvaara. ATEX-direktiiviä 94/9 / EY sovellettiin 1. heinäkuuta 2003 asti ja korvattiin aiemmat direktiivit 76/117 / ETY ja 79/196 / ETY.

CE-merkintä (fr Conformité Européennesertifiointilaitoksen tunnusnumerosymboli räjähdyssuojattavasta toteutuksestaräjähdysryhmälaitteen luokkaräjähdyssuojauksen tyyppiräjähtävä alaryhmälämpötila-luokka

Suosittelemme Atexin koulutusta